MCS

MCS leverer lokalkortautomater tiltenkt intern bruk på industriområder, samt firma som vil ha kontroll over forbruk.

Vi leverer to typer av disse automatene. Sapphire, som er en nettbasert enhet, og Sapphire Lite, som ikke krever nettilgang.