Sapphire – Kortautomat

– Tilkobling til flere pumper, mekanisk, ATCL, DWCL, LON etc.

– Stor kapasitet.

– Leser egne kort og/ eller oljeselskapenes kort, samt RFID/MiFare via oppgradering.

– Ett og/ eller to-kort system. F.eks. personkort og kjøretøykort i kombinasjon.

– Data eksporteres til TSM på web via 4G router rett etter endt transaksjon.

– Lagrer informasjon ved strømbrudd.

– Monteres på søyle eller med veggbrakett.