Konteinertank med platting

  • Dobbeltvegget ståltank med ett eller flere kammer
  • Produkter kan være forskjellige dieselkvaliteter, bensin, AdBlue osv.
  • Leveres i alle praktiske størrelser.
  • Kan leveres med antihevertventil, mekanisk og elektronisk overfyllingsvern, nivåpeileutstyr, lekkasjeovervåkning og oppsamling fra utlufting.
  • Eget rom for påfylling kan også leveres. Dette fungerer som kombinert påfyllings- og oppsamlingsrom ved overfylling.
  • Plattinger og braketter kan spesialtilpasses på fabrikk for spesifikke pumper og terminaler.
  • Eget teknisk rom med ferdig sikringsskap installert av sertifiserte profesjonelle.
Varenummer: konteinertank Kategori: Stikkord: , , , , , ,