PRODUKTOVERSIKT

Komplett katalog


Kortautomater:
   - Visa, Mastercard
   - Lokalkort
   - Magnetkort for kortautomat

Drivstoff- og AdBluepumper
for kommersielt bruk:

   - 40 -> 140 l/min

Drivstoff- og AdBluepumper
for internt bruk:

   - Med kodepanel
   - Uten kodepanel
   - AdBluepumper

Tanker:
  
- Drivstoff

Prisskilt:
  
- Petro-Utrustning prisskilt


Nivåmåling:
  
- Sensile


Oljeutstyr:

   - Komplette oljeanlegg

Smøreutstyr:
   - Fettanlegg

Produktveiledning:
   - ZVA fyllepistoler

Ansatte

Hjem


SelfService & Cubepumper m/tellerverk      
K44            Cube 56 / 70

SelfService K44 og Cube 56 / Cube 70 tilbyr enkel og driftsikker drivstoffløsning med mekanisk tellerverk. Cube 56 / Cube 70 leveres uten søyle. Søyle bestilles separat. Se komplett katalog for tilleggsutstyr til Cube 56/70.
Selfservice K44 leverer inntil 90 liter pr. minutt. Typisk 75-80 liter pr. minutt avhengig av rørsystem fra tank, og tankens plassering.
Pumpene er beregnet for moderate årlige volum. For større volum anbefaler vi Salzkotten Endura. Enten som stand alone som K44 og Cube, eller med kortterminal.
                    


Petro-Utrustning AS
Sentralbord tlf. 23 37 84 00
Besøks- og postadresse:
Bølervegen 40, 2016 Frogner
AS Fartskriver


Petro-Utrustning AS, regionskontor Midt - Norge.

Tlf. 960 41 070

Skippergata 11, 7042 Trondheim

Om oss