PRODUKTOVERSIKT

Komplett katalog


Kortautomater:
   - Visa, Mastercard
   - Lokalkort
   - Magnetkort for kortautomat

Drivstoff- og AdBluepumper
for kommersielt bruk:

   - 40 -> 140 l/min

Drivstoff- og AdBluepumper
for internt bruk:

   - Med kodepanel
   - Uten kodepanel
   - AdBluepumper

Tanker:
  
- Drivstoff

Prisskilt:
  
- Petro-Utrustning prisskilt


Nivåmåling:
  
- Sensile


Oljeutstyr:

   - Komplette oljeanlegg

Smøreutstyr:
   - Fettanlegg

Produktveiledning:
   - ZVA fyllepistoler

Ansatte

Hjem      
Trådløst oljeanlegg


MCO 2.0
Brosjyre for MCO 2.0

rt utvalg innen oljeutstyr strekker seg fra manuelle anlegg uten databehandling, til trådløse anlegg med komplett datasystem. Det nyeste innen oljeanlegg er Piusi MCO 2.0.
MCO 2.0 omfatter et bredt produktspekter som muliggjør alt fra tilpasning til eksisterende oljepistoler og ventiler, til komplette oljeanlegg i nye verksteder.
Med MCO 2.0 kontrollenheter (Håndholdte eller fastmonterte tablets) kan brukere opprette arbeidsordre ute på verkstedet i nærheten av fyllestasjonen.


Kablet oljeanlegg

Piusi MCO oljeanlegg er et tradisjonelt kablet anlegg. Alle kontrollenheter og ventiler er kablet sammen. Kommunikasjonen mot datasystemet er også kablet. De fastmonterte kontrollenhetene betjenes ved hvert påfyllingssted ved å taste inn bruker-ID og forhåndsdefinert arbeidsordre.
                    


Petro-Utrustning AS
Sentralbord tlf. 23 37 84 00
Besøks- og postadresse:
Bølervegen 40, 2016 Frogner

AS Fartskriver


Petro-Utrustning AS, regionskontor Midt - Norge.

Tlf. 960 41 070

Skippergata 11, 7042 Trondheim

Om oss