PRODUKTOVERSIKT

Komplett katalog


Kortautomater:
   - Visa, Mastercard
   - Lokalkort
   - Magnetkort for kortautomat

Drivstoff- og AdBluepumper
for kommersielt bruk:

   - 40 -> 140 l/min

Drivstoff- og AdBluepumper
for internt bruk:

   - Med kodepanel
   - Uten kodepanel
   - AdBluepumper

Tanker:
  
- Drivstoff

Prisskilt:
  
- Petro-Utrustning prisskilt


Nivåmåling:
  
- Sensile


Oljeutstyr:

   - Komplette oljeanlegg

Smøreutstyr:
   - Fettanlegg

Produktveiledning:
   - ZVA fyllepistoler

Ansatte

Hjem


SelfService & Kubepumper FM, MC, 2.0


SelfService 2.0 tilbyr oversiktlig drivstoffløsning med kablet eller trådløs kommunikasjon mot PIUSI kontroll- og administrasjonsprogramvare. Løsningen tilbyr høy grad av fleksibilitet og brukervennlighet. Har du et eksisterende drivstoffanlegg med nøkkelavleser, er det mulig å oppgradere til SerlfService 2.0 funksjonalitet. Pumpene er beregnet for moderat årlig volum for privat-/ ikke kommersiel bruk.SelfService FM/MC, Kube dieselpumper med kodepanel, med eller uten kvitteringskriver. Benytter brukernøkkel eller pinkode for hver enkelt bruker. Krever nøkkelavleserkit som inneholder programvare, nøkkelavleser til PC, 10 brukernøkler, og 1 masternøkkel.
Brukere registreres på på pumpa med kodepanelet. For tilgang til administratormeny, brukes masternøkkel, eller standard admin. pinkode.
Informasjon om Piusi Self Service programvare på Windows 10:
Hvis du har PC med Windows 10, kan det i enkelte tilfeller være umulig å installere programvaren direkte fra CD med programvareversjon 2.2.17 eller eldre.
Midlertidig løsning er å opprette en installasjonskatalog, f.eks. C:/SelfServiceInstallasjon, og kopiere alt innhold fra CD inn i denne katalogen. Kjør installasjonen derfra.
Siste versjon programvare som følger med nye nøkkelavleserkit støtter Windows 10.                    


Petro-Utrustning AS
Sentralbord tlf. 23 37 84 00
Besøks- og postadresse:
Bølervegen 40, 2016 Frogner
AS Fartskriver


Petro-Utrustning AS, regionskontor Midt - Norge.

Tlf. 960 41 070

Skippergata 11, 7042 Trondheim

Om oss