PRODUKTOVERSIKT

Komplett katalog


Kortautomater:
   - Visa, Mastercard
   - Lokalkort
   - Magnetkort for kortautomat

Drivstoff- og AdBluepumper
for kommersielt bruk:

   - 40 -> 140 l/min

Drivstoff- og AdBluepumper
for internt bruk:

   - Med kodepanel
   - Uten kodepanel
   - AdBluepumper

Tanker:
  
- Drivstoff

Prisskilt:
  
- Petro-Utrustning prisskilt


Nivåmåling:
  
- Sensile


Oljeutstyr:

   - Komplette oljeanlegg

Smøreutstyr:
   - Fettanlegg

Produktveiledning:
   - ZVA fyllepistoler

Ansatte

Hjem      
ZVA fyllepistoler har to typer bøyler og to typer svivler.
Se illustrasjoner nedenfor


ZVA SlimLine varenummer 33015212
Oppgi bøyletype 3M/4M og sviveltype utv./innv. 1"ZVA 25 varenummer 33015102
Oppgi bøyletype 3M/4M og sviveltype utv./innv. 1"
Sviveltyper. Legg merke til at ZVA 25 svivel
er en del større enn SlimLine svivel.

                    


Petro-Utrustning AS
Sentralbord tlf. 23 37 84 00
Besøks- og postadresse:
Bølervegen 40, 2016 Frogner

AS Fartskriver


Petro-Utrustning AS, regionskontor Midt - Norge.

Tlf. 960 41 070

Skippergata 11, 7042 Trondheim

Om oss