Petro Utrustning

 • Drivstoffutstyr
  • Tanker og konteinerløsninger
  • Betalingsterminaler
  • Drivstoffpumper
  • Slanger og pistoler
 • Prisskilt
 • Tankpeilingsløsninger
 • Olje og smøreutstyr for verksteder
 • Slangetromler
 • Dieselpumper i forskjellige kapasiteter
 • Membranpumper
 • Pumper for spylervæske
 • AdBlue-pumper og tilhørende tanktilkoblinger

For gammel produktkatalog: KLIKK HER